Cases

Materieel Operatie Strategie

Hieronder vindt u enkele korte beschrijvingen van projecten die ik uitvoerde sinds de start van EK Rail. Deze cases zijn geselecteerd om een goed beeld te geven van de wijze waarop EK Rail kennis van materieeltechniek inzet in zeer diverse projecten en omgevingen.


Juridische en strategische ondersteuning

Een klant in het regionaal vervoer werd geconfronteerd met een rechtszaak bij een aanbesteding voor nieuw rollend materieel. Het besluit om een grote order te gunnen aan de ene fabrikant werd aangevochten door een andere. Daarbij werden zeer inhoudelijke en technische argumenten gebruikt. Voor deze klant deed ik een second opinion op het technisch dossier bij de aanbesteding. Daarnaast adviseerde ik over het verdere verloop van de juridische procedure, die uiteindelijk met groot succes afgesloten kon worden. Met minimale vertraging kon de aanbestedingsprocedure worden voortgezet.


Materieelverkenning nieuwe spoorverbinding

Voor een klant die overweegt nieuwe railverbindingen te openen voerde ik een verkenning uit naar welk treinmaterieel daarvoor het meest geschikt zou zijn. Via een marktverkenning werd onderzocht welke materieeltypes de zeer complexe en soms tegenstrijdige eisen die de route het beste passen. Ik presenteerde de kansen en risico’s van diverse opties en leverde financiële informatie voor een business case.


Projectleiding opstart componentenfabriek

Een van mijn klanten startte een joint venture in Azië voor het produceren van enkele belangrijke componenten van stedelijk materieel. Voor deze klant voer ik de projectleiding van de manufacturing transfer, ofwel het opzetten van de lokale productie. In China dient in zeer korte tijd een fabriek gebouwd te worden die – op het hoge kwaliteitsniveau dat mijn opdrachtgever gewend is – dezelfde onderdelen kan bouwen. Als gesprekspartner van de partners in Azië begeleid ik de opbouw van de werkplaats. Daarbij spelen onder meer vragen rondom certificering een grote rol.


Bidteam regionale concessie

Voor een mogelijk bod op een regionale concessie behartigde ik de materieel-technische aspecten. Ik onderzocht welk materieel het beste ingezet kon worden, welke wijzigingen aan het materieel eventueel nodig waren en hoe het onderhoud optimaal ingericht kon worden. Daarbij gebruikte ik niet alleen mijn kennis van de spoorwegmarkt, maar bleek ook mijn eerdere ervaring als bid- en implementatiemanager regionaal zeer waardevol.