Cases

Materieel Operatie Strategie

Hieronder vindt u enkele korte beschrijvingen van projecten die ik uitvoerde sinds de start van EK Rail in 2017. Deze cases zijn geselecteerd om een goed beeld te geven van de wijze waarop EK Rail kennis van materieeltechniek inzet bij zowel technische, operationele en strategische vraagstukken.


Materieeltechniek

 

Materieelverkenningen voor grensoverschrijdende verbindingen

Voor diverse (bestaande of voorgenomen) KGOV verbindingen werd in kaart gebracht welke materieeltypes geschikt zijn, hoe groot de vloot zou moeten zijn en hoe de instandhouding er uit zou kunnen zien. Ook de belangrijkste risico’s werden steeds in kaart gebracht. Deze informatie werd ingebracht in besluitvormingsdossiers.

Begeleiden ontwikkeling zero-emission locomotief

Een leasemaatschappij sloot een koopcontract voor een nog te ontwikkelen zero-emission locomotief, die batterijtechnologie gebruikt (in plaats van diesel). Namens de klant begeleid ik de ontwikkeling, bouw, toelating en ingebruikname van deze innovatieve locomotief.

Projectleider innovatieve goederenwagon

Voor een Nederlandse goederenvervoerder ben ik projectleider van de ontwikkeling van een innovatieve goederenwagon. Voor deze technisch complexe wagen ben ik verantwoordelijk voor engineering, bouw van een prototype, EU-toelating en een commercieel proefbedrijf. Het prototype wordt gebouwd in Duitsland en er wordt samengewerkt met onderaannemers uit verschillende Europese landen.

Projectleiding opstart componentenfabriek China

Een van mijn klanten startte een joint venture in Azië voor het produceren van enkele belangrijke componenten van stedelijk materieel. Voor deze klant voer ik de projectleiding van de manufacturing transfer, ofwel het opzetten van de lokale productie. In China dient in zeer korte tijd een fabriek gebouwd te worden die – op het hoge kwaliteitsniveau dat mijn opdrachtgever gewend is – dezelfde onderdelen kan bouwen. Als gesprekspartner van de partners in Azië begeleid ik de opbouw van de werkplaats. Daarbij spelen onder meer vragen rondom certificering een grote rol.

Ondersteunen accreditering

Ik ondersteunde een adviesorganisatie bij het verwerven van accreditatie voor een deel van het proces voor materieeltoelating. Naast inhoudelijk advies stelde ik mijn netwerk beschikbaar voor het vinden van de juiste technische specialisten


Operatie

 

Procesverbeteringen en implementatie ECM richtlijn

Ik ondersteunde diverse vervoerders in zowel de reizigers- als in de goederensector met het implementeren van interne procesverbeteringen in het dagelijkse vlootbeheer. Vaak hebben deze veranderende wetgeving (met name op het gebied van ECM) als aanleiding. Bij deze projecten bleek naast kennis van de relevante wet- en regelgeving mijn lange ervaring met lijnmanagent zeer nuttig.

Onderzoek effecten vertraging infrastructuur

Voor een provincie werden de financiële effecten op de operatie van het vertragen van een infrastructuurproject in kaart gebracht. Als lid van het team van een strategy consultant nam ik de treingerelateerde aspecten (zoals eigendom en instandhouding van het rollend materieel, maar ook de energiekosten) voor mijn rekening.


Strategie

 

Materieeldeel bod en implementatie regionale concessie

Voor een bod van een regionale vervoerder op een vervoersconcessie behartigde ik de materieel-technische aspecten. Ik onderzocht welk materieel het beste ingezet kon worden, welke wijzigingen aan het materieel eventueel nodig waren en hoe het onderhoud optimaal ingericht kon worden. Nadat het bod het winnende bleek, zat ik in het implementatieteam als verantwoordelijke voor het treinmaterieel. In dit project gebruikte ik niet alleen mijn kennis van de spoorwegmarkt, maar bleek ook mijn eerdere ervaring als bid- en implementatiemanager regionaal zeer waardevol.

Second opinion verbeterplan werkplaatsen

Een strategy consultant in Azie ontwikkelde een verbeterplan voor de werkplaatsen van de nationale spoorwegen. Op verzoek van de opdrachtgever werd een second opinion op dit verbeterplan gegeven. Hiervoor werden in korte tijd diverse werkplaatsen in het betreffende land bezocht.

Ondersteuning bij rechtszaak aanbesteding

Een klant in het regionaal vervoer werd geconfronteerd met een rechtszaak bij een aanbesteding voor nieuw rollend materieel. Het besluit om een grote order te gunnen aan de ene fabrikant werd aangevochten door een andere. Daarbij werden zeer inhoudelijke en technische argumenten gebruikt. Voor deze klant deed ik een second opinion op het technisch dossier bij de aanbesteding. Daarnaast adviseerde ik over het verdere verloop van de juridische procedure, die uiteindelijk met groot succes afgesloten kon worden. Met minimale vertraging kon de aanbestedingsprocedure worden voortgezet.

Review projectaanpak nieuwe treinbeveiliging

Voor een Europese infraprovider voerde ik een beoordeling uit naar de effectiviteit van de projectmanagement-organisatie. In een korte, zeer intensieve periode werden interviews afgenomen met veel betrokkenen en werden direct bruikbare bevindingen gepresenteerd.