Operatie

De trein moet rollen

Het doel: zoveel mogelijk probleemloze kilometers uit de dure assets halen en operationele, financiële en publicitaire risico’s minimaliseren.

Bij gebruik van materieel zijn vele stakeholders betrokken. Reizigers verwachten een stipte en comfortabele rit. Het treinpersoneel en de monteurs in de onderhoudsbedrijven moeten op een verantwoorde wijze hun werk kunnen doen. Overheden hebben maatschappelijke doelen met openbaar vervoer. De vervoersbedrijven hebben een efficiënte bedrijfsvoering nodig. Al deze betrokken partijen kijken door hun eigen bril naar dezelfde issues. Het verenigen van al deze belangen is vaak zeer uitdagend.

Na vele jaren technische functies uitgeoefend te hebben, deed ik in managementfuncties ruime ervaring op aan de gebruikerskant en begrijp ik de belangen van vervoerders en andere stakeholders. Ik overzie de complexe wisselwerking tussen de techniek en de verschillende operationele aspecten. Ik treed op als technisch geweten en adviseur en maak de relevante punten voor alle stakeholders helder.

advies operatie
instandhouding
lease | financieel
concessieverlening en implementatie
projectmanagement
grensoverschrijdende spoordiensten
materieelbeheer
vlootmanagement
Materieel

Techniek is de basis

Diepe en brede kennis van de techniek en de markt van rollend materieel vormt het fundament voor alle projecten van EK Rail.

Strategie

Visie, verbinding en voorkeursscenario’s

Bij het ontwikkelen van plannen en toekomstvisies komen in de complexe railsector nogal wat zaken kijken.