Strategie

Visie, verbinding en voorkeursscenario’s

Bij het ontwikkelen van plannen en toekomstvisies komen in de complexe railsector nogal wat zaken kijken.

Technische overwegingen moeten verenigd worden met wensen en eisen op het gebied van politiek, financiën, wet- en regelgeving, infrastructuur en veiligheid. Verschillende – vaak tegenstrijdige – belangen spelen hierbij een rol. De lange voorbereidingstijden die veranderingen vaak vergen, bijvoorbeeld voor het verwerven van nieuw materieel of het veranderen van de infrastructuur, compliceren de situatie verder.

Ruime ervaring met al deze invloedssferen en diepgaande kennis van techniek en materieel stellen mij in staat structuur te scheppen, verbindingen te leggen, soepel te schakelen tussen stakeholders en iedereen te voorzien van relevante informatie. Met als resultaat: realistische en toekomstbestendige plannen.

strategische marktverkenning
financiële analyses
openbaar bestuur
subsidieprocedures
stakeholdermanagement
ontwikkeling strategische
uitrolstrategieën
internationale samenwerking
strategisch advies
(regionale) vervoersconcessies
Materieel

Techniek is de basis

Diepe en brede kennis van de techniek en de markt van rollend materieel vormt het fundament voor alle projecten van EK Rail.

Operatie

De trein moet rollen

Het doel: zoveel mogelijk probleemloze kilometers uit de dure assets halen en operationele financiële en publicitaire risico’s minimaliseren.