Materieel

Techniek is de basis

Diepe en brede kennis van de techniek en de markt van rollend materieel vormt het fundament voor alle projecten van EK Rail.

Deze kennis heb ik opgedaan tijdens mijn jarenlange ervaring als adviseur / projectmanager van materieelprojecten. Naast brede technische kennis over materieel en vervoerssystemen, beschik ik over diepgaande specialistische kennis op uiteenlopende gebieden als remsystemen, beveiligingssystemen,
toegankelijkheid. Ook heb ik ruime ervaring met de complexe processen voor materieelverwerving en certificering.

Alleen met een goed begrip van de techniek van spoorsystemen (en de interfaces tussen de deelsystemen, met name tussen materieel en infrastructuur) kan weloverwogen gewerkt worden aan spoorse vraagstukken. Vaak zijn het de mogelijkheden en beperkingen van de techniek, die leidend blijken voor veel bredere vraagstukken op het gebied van vervoer en strategie.

Van regionale concessieverlening tot internationale ERTMS-uitrol. Van strategische materieelverkenning tot nieuwbouw, aanpassingen en TSI-certificering van het materieel. De werkzaamheden van EK Rail dekken het complete technische spectrum van rolling stock en infrastructuur.

(technische) projectleiding
wet- en regelgeving
aanpassingen en constructiewijzigingen
nieuwbouw van materieel
binnenlands en internationaal materieel
certificering
TSI’s
ERTMS
ETCS
materieelverwerving
contractmanagement
Operatie

De trein moet rollen

Het doel: zoveel mogelijk probleemloze kilometers uit de dure assets halen en operationele financiële en publicitaire risico’s minimaliseren.

Strategie

Visie, verbinding en voorkeursscenario’s

Bij het ontwikkelen van plannen en toekomstvisies komen in de complexe railsector nogal wat zaken kijken.